ميساتو (دزينري) (نيون جينيسيس إيفانجيليون)


ميساتو (دزينري) (نيون جينيسيس إيفانجيليون)